Een Reiki graad cursus word bij Bas in 2 dagen achtereen gegeven .

tussen 10.00 en 16.00 uur inclusief lunch van Farid's kookkunsten.

  

Shoden: eerste graad

Een kind dat geboren wordt heeft een open kanaal met de Universele energie. Het is de verbinding met datgene waar de natuurlijke staat van zijn vandaan komt. Dit contact blijft enige tijd bestaan en dus blijft dit kanaal ook enige tijd open. Het kind groeit op bindt zich steeds meer met de aarde (aardingsproces of aarden) en vergeet langzaam aan zijn herkomst. Het leert regels, normen en waarden en krijgt zodoende een kader aangemeten. In het begin gaat dat onbewust, later bewust. Kinderen willen erbij horen. Zijn bang buiten de groep te vallen en gedragen zich daarnaar. Kleding, muziekkeuze, gedrag, uiterlijk, kortom er wordt een Ego gevormd welk een sterke verbinding maakt met de aarde. Hoe sterker het Ego, hoe sterker het aardingsproces.

 

Bij Shoden (Reiki I) wordt de verbinding met de liefdes energie herstelt middels de initiaties. Tijdens die initiaties wordt het Kruin chakra en het 3e-Oog chakra heropend en verbonden met het Hart chakra, de handen en de voeten. Dit is blijvend. Je kunt daarna de liefdes energie ontvangen en doorgeven. Tevens wordt het trillingsniveau van jouw Prana verhoogt richting de trilling van de liefdes energie die je nu kunt ontvangen. We gaan er van uit dat gedurende een zuiveringsperiode van ongeveer 21 dagen (Bij Shoden) je trilling verhoogd blijft.  Door het verhogen van de trilling onderga je een zuiveringsperiode van ongeveer 21 dagen.

 

Vergelijk het met een kraan die je lang niet meer gebruikt hebt. Als je hem weer aansluit is het allereerste water vies en verontreinigd. Wat je nu zelf moet doen is deze trilling hoog zien te houden. Dit kan door veel met Reiki bezig te zijn. Elke holistische beoefening is goed om je eigen trillingsniveau te verhogen en hoog te houden. Tijdens dit verhogen van je trillingsniveau begint je Prana én de liefdes energie opnieuw te stromen vanuit je Kruin-Chakra door de Sushumna Nadi naar je Perineum (basis-Chakra) en vandaar uit naar het gehele lichaam. Hierdoor worden al deze Chakra’s opnieuw geactiveerd. Shoden bestaat uit 4 initiaties (inwijding). Tijdens de Shoden cursus wordt je onderwezen wat je nu met Reiki allemaal kunt doen.

 

Na de (Shoden) Reiki graad 1 cursus

Na een Shoden cursus ben je in staat de liefdes energie te ontvangen en door te geven. Het lichaam is zich eerst aan het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en dit duurt enkele dagen.  Je chakra's zijn geopend en de liefdes energie is in stroming gezet om het geheel in balans te krijgen. Als een oude kraan die jaren niet gefunctioneerd heeft kan dit hortend en stotend gaan en het eerste water zal vies en verontreinigd zijn. Dit noemen we de zuiveringsperiode en duurt ongeveer 21 dagen. Je kan van alles voelen, je kan ook niets voelen. Het kan op fysiek niveau en het kan emotioneel zijn. Soms kom je er pas na jaren achter dat die periode waarin zoveel gebeurde vlak na een Reiki cursus was.

 

Na die zuiveringsperiode is het dus belangrijk, je trillingsniveau die tijdens de Shoden cursus door de initiatie verhoogd, hoog te houden. Na verloop van tijd zul je steeds meer en beter de doorstroom gaan voelen en hierin ook variaties gaan opmerken. Je handen worden warm, tintelen, voelen zwaar of juist heel licht. Je kan tocht voelen tussen het lichaam en je handen of vanuit het lichaam tegen je handen. Dit houdt in dat je steeds meer in staat bent de fijnstoffelijke energie (Wat liefdes energie is) te voelen en te interpreteren.

  

Effecten

Reiki heeft naast het behandelen ook zijn effect op je verdere leven. Je voedselpatroon kan veranderen, je gedachten stromen rustiger, je gehechtheid  verminderd, interesses in het spirituele verruimen zich, je krijgt een beter waarnemingsvermogen, emoties kan je beter een plaats geven. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat je reeds in het voorstadia van Okuden zit.  Dat is de 2e graad

Wanneer je een eerste graad Reiki cursus met succes hebt afgerond en minimaal 3 maanden ervaring hebt met zelf behandelingen, kan je een tweede graad Reiki cursus volgen.

 

Een inwijding in Reiki 2 richt zich meer op het mentale vlak en de behandeling van psychische klachten. 

 

Wees welkom op de Reiki graad 1 cursus.