In de eerste jaren dat Mikao Usui (De grondlegger van Reiki) zijn systeem onderwees kende hij nog geen gradatie.

 

Pas later bracht hij bepaalde meditaties in het systeem welk de leerling pas initieerde als de leerling de meditatie kon volgen. Zodoende kon een leerling nooit geïnitieerd worden als hij er nog niet aan toe was. In 1923 werden  niveaus ontwikkeld.

Het westerse Usui-Reiki systeem bestaat uit 3 graden;

 

·         1e graad (beoefenaar) : initiatie van het fysieke lichaam

·         2e graad (behandelaar): initiatie van het fysieke, emotionele en mentale lichaam

·         3e graad: (leraar/master): initiatie van het fysieke, emotionele, mentale lichaam en spiritueel/karmische lichaam.