De wet maakt een onderscheid tussen geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Geneesmiddelen zijn die middelen waarvan middels uitgebreid en duur wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat deze aandoeningen en dergelijke kunnen verhelpen of voorkomen. Is van een product niet wetenschappelijk bewezen dat deze een gunstig effect heeft op een of meerdere aandoeningen dan mag dit product geen geneesmiddel worden genoemd. Van dit middel mag dan ook niet gezegd worden dat het helpt tegen bepaalde aandoeningen. Alles dat niet is bewezen middels uitgebreid en duur wetenschappelijk onderzoek, mag niet gezegd worden. 

Gezondheidsproducten zijn producten die de gezondheid in algemene zin pogen te bevorderen. Gezondheidsproducten zijn geen geneesmiddelen. Dat betekent niet per se dat de producten geen gunstige effecten hebben, maar wel dat deze effecten niet middels uitgebreid en duur wetenschappelijk onderzoek zijn bewezen. Voor veel Aziatische producten geldt dat, ondanks dat ze al sinds jaar en dag in Azië worden gebruikt, de werking daarvan in Europa niet wetenschappelijk bewezen is.